اطلاعات تماس
آدرس پژوهشکده: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه شریف، پژوهشکده مخابرات نظری
تلفن: ۶۶۱۶۵۹۱۰
فکس: ۶۶۰۳۶۰۰۲
ایمیل: acri [AT] sharif [DOT] ir