معرفی قطب علمی سامانه‌های دسترسی مخابرات

رشته مخابرات در دهه اخير با ارايه فناوري ها و سرويس هاي نوين مخابراتي نظير فيبرنوري، شبكه­هاي موبايل نسل سوم و چهارم و اينترنت پرسرعت در بسياري از كشورها بعنوان محرك و موتور اقتصادي كليدي تلقي مي­گردد. با اين رويكرد از سال ۱۳۷۹، قطب مخابرات بعنوان يك از اولين قطبهاي تخصصي كشور مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفت و فعاليت خودرا در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف آغاز نمود.
 از آن تاريخ تاكنون، قطب مخابرات اين دانشكده بطور پيوسته از قطبهاي تخصصي كشور در زمينه مخابرات سيستم بوده و در سالهاي اخير با توجه به تاكيد برشبكه هاي دسترسي مخابراتي، تحت عنوان "قطب علمي سامانه هاي دسترسي مخابرات" فعاليت مي نمايد. بديهي است كه دسترسي در شبكه هاي مخابراتي كليه روشهاي فيبرنوري، مخابرات بي سيم و سيمي را تحت پوشش قرار داده و تامين نرخ بالاي اطلاعاتي و اتصال نهايي به مشتركين باند پهن را ميسر مي سازد.
استراتژي اصلي قطب سامانه هاي دسترسي مخابرات در سالهاي اخير، تمركز بر ايده هاي نوين و تحقيقاتي استوار بوده كه بتواند در قالب توليد دانش فني در سطح جهاني قابل طرح باشد. در كنار تحقيقات بنيادين دراين زمينه ها، اعضاي گروه بر روي پياده سازي عملي ايده ها و ارايه راهكارهاي آزمايشگاهي نيز در حد بودجه هاي تخصيص يافته فعاليت جدي خود را ادامه داده و به نتايج قابل توجهي در حوزه هاي مخابرات نوري و بي سيم نيز دست پيداكرده اند. انتخاب قطب سامانه هاي دسترسي مخابرات در سال ۱۳۹۲ به عنوان قطب برتر درميان تمامي قطب هاي رشته هاي مهندسي دانشگاههاي كشور از مصاديق و نشانه هاي بارز اين موفقيت بشمار مي رود.
در نهايت اميد مي رود، با لطف و توجه الهي و پشتيباني جدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ديگر نهادهاي حامي تحقيقات بنيادين دركشور، در سالهاي آينده نيز شاهد رشد و تعالي اين قطب و فعاليتهاي آن، هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي باشيم. هدفي كه با توجه به توان بالاي پژوهشگران كشورمان در اين حوزه تخصصي دوراز انتظار نيست.
 
 
دكتر بابك حسين خلج                               
 
مدير قطب علمي سامانه هاي دسترسي مخابرات 
 
دانشكده برق – دانشگاه صنعتي شريف           
 
 

  
اعضاء قطب علمی سامانه‌های دسترسی مخابرات
 
۱- دكتر فرخ مروستي
۲- دكتر جواد صالحي
۳- دكتر بابك حسين خلج
۴- دكتر معصومه نصيري
۵- دكتر خشايار مهراني
۶- دكتر بهزاد رجايي
۷- دكتر پاييز عزمي
۸- دكتر ماهرخ شايسته