تاریخچه

پژوهشکده مخابرات نظری با حکم آقای دکتر سهراب پور رئیس دانشگاه صنعتی شریف به آقایان دکتر علوی، دکتر صالحی و دکتر مروستی در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ فعالیت خود را آغاز نمود. بصورت رسمی این پژوهشکده در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ با گروه های پژوهشی ۱- مخابرات سیار ۲- مولتی مدیا ۳- دسترسی نوری با موافقت اصولی به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و درتاریخ ۸۶/۸/۲۶ موفق به دریافت موافقت قطعی گردید. آقای دکتر مروستی از تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ به ریاست این پژوهشکده منصوب شده اند.
دلایل توجیهی برای ایجاد این پژوهشکده عبارتند از: 
● وجود ۱۹ نفر کادر علمی گروه مخابرات در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف که تنها قطب علمی مخابرات در ایران می باشند.
● وجود حداقل صد نفر دانشجوی تراز اول در قالب دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مخابرات
 ● وجود ۸ آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه مخابرات
● ضرورت پشتیبانی فنی و مالی محققان جوان شاغل در زمینه مخابرات و ایجاد جذب آنان
● ضرورت پیوند دادن فعالیتهای علمی دانشگاهی با توسعه صنعت مخابرات در کشور و جهان
● ضرورت شکوفا نمودن فعالیتهای علمی استادان و دانشجویان در زمینه مخابرات از طریق سازمانی حرفه ای و آکادمیک
● توانایی جذب افراد برجسته خارج از کشور در گرایش های مختلف مخابرات